Profetische Masterclass

Heersen in de poorten. Het vestigen van de regering van de hemel over je grondgebied.

Sprekers: Dr. Arleen Westerhof (NL), Rebecca Greenwood (USA) en Sven Leeuwestein (NL)

Elk jaar organiseer ik een profetische masterclass om profeten die al getraind zijn te onderwijzen en toe te rusten. Een belangrijk deel van mijn persoonlijk mandaat is om te helpen het niveau van het profetische in de natiën te verhogen. De masterclass is een belangrijk onderdeel van het vervullen van dat mandaat.

Dit jaar is het thema ‘Heersen in de poorten’. Ik geloof dat de Heer zegt dat er dit jaar een kans is om te zien hoe de regering van de hemel over onze gebieden wordt gevestigd op een manier die we nog niet eerder in ons leven hebben gezien. Hiermee bedoel ik onze levens, bedieningen, gezinnen en de gebieden waartoe God ons geroepen heeft. Het heeft te maken met de uitspraak van Chuck Pierce toen hij afgelopen januari bij ons in Amsterdam was: “2024 is de sleutel voor de toekomst van de wereld.” Deze masterclass is bedoeld om je te helpen effectiever te worden in het zien dat de hemelse regering en autoriteit gevestigd worden in jouw door God gegeven gebieden en sferen.

Deze masterclass zal:

Sprekers

Dr. Arleen Westerhof (NL)

Arleen Westerhof is de voorganger van de God’s Embassy Church in Amsterdam samen met haar man Dick. Ze is ook de mede-oprichter van het By Design Apostolic Center, een prototype Presence-gecentreerd koninkrijk apostolisch toerustingscentrum dat effectief gelovigen vrijmaakt in posities van invloed in elke sfeer van de samenleving nationaal en internationaal. Ze heeft uitgebreide ervaring in geestelijke oorlogvoering en in het neerhalen van geestelijke bolwerken. Als ze dat doen, brengen ze meetbare veranderingen teweeg in de levens van mensen en in de samenleving. Arleen heeft een passie voor profetische stemmen in Europa en leidt de Nederlandse Profetische Raad. Ze is ook co-leider van de European Prophetic Council samen met Dr. Sharon Stone.

Rebecca Greenwood (VS)

Rebecca Greenwood is de oprichtster van Christian Harvest International, een profetische voorbedebediening die geroepen is om impact te hebben op de VS en de naties van de wereld. Ze is de auteur van 12 boeken en is een goede vriendin van Dick en Arleen Westerhof. Rebecca is lid van de Apostolische Raad van Profetische Oudsten (ACPE). Ze is ook iemand die God naties heeft zien verschuiven in hun roeping door de geheime zendingsreizen en gebedsacties die zij en haar internationale teams in het verleden en heden hebben uitgevoerd. Zij is iemand die nationale transformatie ziet gebeuren!

Sven Leeuwestein (NL)

Sven Leeuwestein is de oprichter van Nations Ablaze, een bediening toegewijd aan het zien rijpen van het lichaam van Christus in zowel impact als vermenigvuldiging. Hij is een nationaal erkend apostolisch leraar en maakt deel uit van het apostolische leidersteam van het By Design koninkrijk apostolische toerustingscentrum in Amsterdam. Hij is een man met een mandaat en opdracht om nationale en persoonlijke demonische bolwerken verwijderd te zien worden.

Algemene informatie:
Data en tijden:
Vrijdag 7 juni, 9:30 – 17:00 uur
Zaterdag 8 juni, 9:30 – 17:00 uur

Locatie:
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Prijs:
95 euro p.p., incl. lunch op vrijdag en zaterdag

Registratie en aanmelding:
Deze masterclass is voor mensen die al ervaring hebben met profetie. Nadat we je aanmeldingsformulier hebben ontvangen, sturen we je een e-mail om je deelname te bevestigen. Hierin staat ook een link voor de betaling. BELANGRIJK! Je inschrijving is pas compleet nadat we je betaling hebben ontvangen.